top of page

O terapii Gestalt


Psychoterapia Gestalt zaliczana jest do humanistycznego nurtu w psychoterapii.

Gestalt oznacza całość. W tym nurcie podejście do człowieka jest holistyczne. Jesteśmy całością a nie sumą odrębnych części. Oznacza to uważność terapeuty zarówno na uczucia, myśli, wzorce zachowania klienta, a także na doznania płynące z ciała. Tak samo ważny jest kontekst, w którym człowiek żyje, tj. relacje z innymi, środowisko społeczne.

Istotą terapii Gestalt jest poszerzanie świadomości i integracja swoich często ukrytych aspektów, nie tylko poprzez rozmowę, ale też za pomocą eksperymentu: m.in. pracy ze snem, pracy z fantazją, psychodramy – podczas których klient może bezpośrednio doświadczyć samego siebie. Uświadomienie sobie tego, co myślimy, czujemy, dlaczego zachowujemy się w określony sposób, pozwala dostrzec możliwość wpływu na swoje życie w miejsce przekonania, że taki już jestem i nic na to nie mogę poradzić. Często nasze problemy mają swój początek w zdarzeniach z przeszłości i nie pozwalają żyć w pełni.

Psychoterapia Gestalt stwarza warunki na dotarcie do źródeł trudności i przepracowanie ich w bezpiecznej relacji z terapeutą. Daje możliwość dokonywania wyborów zgodnie ze swoimi potrzebami.

TU I TERAZ akcentowanie w terapii Gestalt, wynika z tego, że zarówno przeszłość jak i przyszłość odczuwamy w czasie teraźniejszym i tylko w czasie teraźniejszym możliwa jest zmiana. Relacja terapeuty i klienta jest autentycznym spotkaniem Ja-Ty.

Terapeuta Gestalt jest pełen uważności, akceptacji i szacunku dla klienta, jego indywidualnego przeżywania siebie i innych.

Taka relacja często pozwala przepracować nawet bardzo trudne i bolesne problemy emocjonalne.

Najnowsze wpisy
Archiwum
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page