top of page

Antony de Mello.. Kaczątko.

Kaczątko.

Od dziecka uważano mnie za nieprzystosowanego. Chyba nikt mnie nie rozumiał. Mój własny ojciec powiedział mi kiedyś: -Nie jesteś dostatecznie szalony, by zamknąć cię w domu wariatów, ani też dostatecznie skupiony, by dać cię do klasztoru. nie wiem co z tobą zrobić. A ja odpowiedziałem: -Raz włożył ktoś kacze jajo do gniazda kury. Gdy kaczątko przebiło skorupę, chodziło razem z matką kwoką, aż kiedyś doszli do stawu. Kaczątko poszło prosto do wody, a kura została na brzegu, gdacząc przestraszona. Tak więc, kochany ojcze, ja wszedłem w ocean i w nim znalazłem swoje miejsce. I nie możesz winić mnie za to, że ty zostałeś na brzegu.

A. de Mello

Warto być sobą, warto szukać swojego miejsca w świecie i swojego sposobu na wyrażanie siebie, swoich emocji i myśli.

Zdarzyć się może jednak, że ludzie których mamy w około tego nie zrozumieją i zostaną za nami.

Trudno ich o to winić a i oni nie mogą winić nas o to, że idziemy własną drogą i jesteśmy sobą.

Mogę być tylko sobą wszyscy inni są już zajęci :)

Najnowsze wpisy
Archiwum
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page